euzg2020 eu2020

PROTECȚIA SOCIALĂ

Zagreb ar putea fi numit municipiul care cultivă și promovează excelența în fiecare segment al funcționării sale, în special în domeniul educației și a protecției sociale, unde s-au atins standarde înalte privind grija de locuitorii săi.

Fiind unul dintre cele mai organizate municipii din puncte de vedere social din Republica Croația, s-a acordat o atenție deosebită asistenței sociale, asigurării drepturilor, ajutorului și protecției celor care au nevoie din cauza circumstanțelor de viață. În plus, municipiul Zagreb are grijă de locuitorii săi prin îmbunătățirea condițiilor de viață, incluzând toate categoriile de vârstă: începând cu categoriile de nou născuți până la categoriile de bătrâni.

Necesitățile locuitorilor sunt analizate constant și sunt create măsuri care includ asistență concretă în natură, alimentație, asistență financiară, locuințe și alte servicii sociale, care includ toate grupele de vârstă ale concetățenilor noștri, de la nou-născuți până la bătrâni în vârstă, persoane cu dizabilități, victime ale violenței și a altor grupuri marginalizate, oferind și garantând deseori supra-standardul drepturilor și serviciilor.

În mod semnificativ se încurajează posibilitatea obținerii fondurilor prin intermediul proiectelor care se aplică la Fondul Social European, precum și în cadrul programelor Uniunii Europene în parteneriat cu asociații și instituțiile din municipiul Zagreb, precum și cu alte administrații locale, instituții și asociații din alte țări.
ÎNVĂȚĂMÂNT
În ceea ce privește numărul instituțiilor de învățământ, precum și diversitatea serviciilor și programelor acestora, municipiul Zagreb oferă numeroase oportunități pentru copii și tineri, precum și celor care doresc să se instruiască pe parcursul vieții. Calitatea instituțiilor de învățământ este dovedită prin faptul că studenții municipiului Zagreb câștigă în mod regulat premii la competiții regionale și naționale, în special în domeniile multimedia și IT, precum și în domeniul științelor matematice. Municipiul oferă o gamă largă de instituții de învățământ preșcolar, primar și gimnazial în franceză, engleză și germană, bazate pe diferite programe naționale (curriculumul croat, german, francez, britanic și american), precum și programe certificate internațional, precum ar fi Diploma IB, Middle Years și Primary Years, calificările Cambrige Secondary și Advanced.
EDUCAȚIE
Universitatea din Zagreb este cea mai veche, cea mai mare din punct de vedere academic și de cercetare, cea mai importantă universitate din Republica Croația, care oferă un domeniu larg de învățământ superior în următoarele domenii: biomedicină, biotehnică, social și umanistic, științe naturale, tehnică și artistică. Universitatea din Zagreb joacă un rol deosebit și are o responsabilitate specială în păstrarea și promovarea patrimoniului național științific, intelectual și cultural și în promovarea recunoașterii și atractivității internaționale a învățământului superior și a științei croate. În același timp, municipiul Zagreb oferă o gamă foarte largă de institute de politehnică, precum și alte instituții private de învățământ superior.