euzg2020 eu2020

Municipiul în care toți vin cu bucurie

Zagreb este o oază din Europa Centrală pentru toți cei care doresc să trăiască confortabil, să investească cu înțelepciune dar și pentru cei care doresc să facă cunoștință cu istoria sa bogată, să descopere numeroase povești și experiențele pe care acesta le oferă, respectând standardele care sunt adaptate necesitaților locuitorilor municipiului Zagreb, dar, în același timp, acestea fiind adaptate atât turiștilor, cât și partenerilor de afaceri.

Ospitalitatea excepțională a locuitorilor municipiului Zagreb, bogata ofertă culturală și turistică sunt motivele pentru care acesta a fost numit cea mai bună destinație de Advent din Europa timp de trei ani consecutivi (2016, 2017 și 2018). Pe lângă cea mai frumoasă experiență de Advent, magia municipiului poate fi simțită pe tot parcursul anului: vizitând parcurile verzi și lacurile municipiului Zagreb, versanții muntelui Medvednica, fântânile și monumentele, aleile de flori, piețele, străzile și explorând toate colțurile misterioase ale municipiului care vor pătrunde în inima tuturor.

Municipiul Zagreb este unul dintre cele mai organizate municipii din punct de vedere social din Republica Croația, oferind locuitorilor săi securitate și un nivel de viață mai bun prin intermediul numeroaselor măsuri sociale și îngrijire pentru persoanele cu dizabilități, pentru pensionari, copii, familii și studenți, oferind un sprijin activ programelor și proiectelor sociale precum și proiectelor asociațiilor sociale.

Municipiul Zagreb este, de asemenea, sediul Parlamentului Croației, al Președintelui Republicii Croația și al Guvernului Republicii Croația.
Organizarea municipiului
Municipiul Zagreb îndeplinește sarcini ce îi revin din domeniul autoguvernării municipiului Zagreb și a județului cu denumirea Grad Zagreb, fiind, de asemenea, responsabil pentru activitățile administrației de stat din domeniul biroului administrației de stat, activitățile menționate fiind îndeplinite de organele administrative ale municipiului Zagreb.

Organele municipiului Zagreb:

Adunarea Generală a municipiului ca organ reprezentativ

Adunarea Generală a municipiului Zagreb este un organ reprezentativ care emite acte în cadrul autoguvernării municipiului Zagreb și îndeplinește și alte sarcini în conformitate cu legea și Statutul municipiului Zagreb. Consilierii care participă în cadrul Adunării Generale a municipiului sunt aleși direct de către cetățeni în cadrul alegerilor.

Primarul ca organ executiv
Primarul municipiului Zagreb reprezintă municipiul Zagreb și este un organ executiv al municipiului Zagreb. Primarul și cei doi viceprimari ai săi sunt aleși direct de către cetățeni în cadrul alegerilor. Prin decizia privind organizarea și domeniile de activitate ale organelor de conducere ale municipiului, s-au constituit 12 de birouri municipale, 1 institut al municipiului și 3 servicii de expertiză.

Autoguvernarea locală din municipiul Zagreb este formată din 17 sectoare municipale și din 218 consilii locale prin intermediul cărora cetățenii, prin reprezentanții lor aleși direct în consiliile lor, participă la luarea deciziilor privind activitățile care le afectează viața și munca de zi cu zi în comunitățile locale ale acestora. Membrii consiliilor sectoarelor municipale se implică activ în gestionarea municipiului încă din 2001 și, de atunci, contribuie din ce în ce mai mult la îndeplinirea necesitaților locale și ale altor necesitați ale locuitorilor din municipiu, în special privind planificarea și implementarea cu succes a micilor acțiuni comunale. Începând cu 2009, membrii consiliilor locale au adus o contribuție semnificativă la aceste activități.
Populația
măsuri demografice
Obiectivul fundamental al municipiului Zagreb este de a asigura o viață sigură și de calitate pentru cetățenii săi, în special pentru tineri, familii, pensionari și populația social vulnerabilă. În ultimii ani, municipiul Zagreb a înregistrat o creștere demografică constantă, care este rezultatul măsurilor demografice stimulante.

Municipiul Zagreb este un centru multicultural al Republicii Croația, unde locuiesc, în mod tradițional, locuitorii diferitor comunități etnice, culturale și religioase, care contribuie, într-un mod special, la bogăția și diversitatea vieții economice, politice, culturale și a altor aspecte la viața de zi cu zi.

Municipiul Zagreb protejează, îmbunătățește și promovează drepturile omului, protecția socială și participarea cetățenilor la viața de zi cu zi. În consecință, unele dintre obiective sunt: egalitatea de gen în viața publică și în familie, combaterea discriminărilor rasiale și de altă natură, protejarea drepturilor minorităților sexuale, rasiale, naționale, religioase și de altă natură, promovând în același timp drepturile și libertățile lor. În același timp, se încurajează dezvoltarea societății civile și dreptul la libertatea de asociere a diferiților actori care reprezintă necesitățile și interesele unor grupuri de cetățeni din comunitatea locală.